Revize systému managementu kvality

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2016

 

S ohledem na celosvětové změny, které se dějí v podnikání, zejména v růstu služeb a technologií a zvýšené globalizaci, bylo nezbytné normy pro systémy managementu přizpůsobit na nové prostředí.

Přechod na novou normu je vhodná příležitost pro očištění agendy Vašeho systému managementu kvality od toho co je zbytečné. Změňte, nebo odbourejte nefunkční postupy, dokumenty a agendy a ponechte pouze to, co funguje.

 

eBook

Co v eBooku naleznete

  • Ke každé kapitole převodní tabulky požadavků normy v původní a současné normě
  • U každé kapitoly určení změněných požadavků
  • U každé kapitoly určení zcela nových požadavků
  • Ke každé kapitole vypsání požadavků, které je nutné dokumentovat
  • Příklady dokumentů, které mohou naplnit příslušný povinný požadavek
  • Kontakt a výzvu ke konzultování na dálku zdarma

Kliknutím na obrázek otevřete jeho zvětšený náhled.

Hlavní změny, které je třeba zohlednit ve Vašem novém systému managementu podle ČSN EN ISO 9001:2016

Struktura

Změna patrná na pohled, je jiná struktura obsahu. Všechny normy systému managementu přecházejí na stejnou strukturu (10 tematicky shodných kapitol, sjednocená terminologie), čímž se velmi zjednoduší proces integrace systémů podle různých norem (např. environmentu, bezpečnosti informací, bezpečnosti práce a dalších).

Dokumentace

Norma již nepožaduje jednotnou strukturu dokumentace systému managementu kvality, která nařizovala dokumentovat konkrétních 6 postupů a další počet záznamů. Nově norma hovoří o jednom termínu – „dokumentovaná informace“.

Kontext organizace

Nově norma žádá porozumět kontextu organizace. Kontext organizace je nyní základním stavebním kamenem systémů managementu. Na systém je nahlíženo pohledem zvenku a zároveň interně.

Rizika a příležitosti

Klíčovou změnou v revizi normy je systematický přístup k rizikům. Zvažování rizik se prolíná všemi kapitolami normy, oproti předchozí verzi normy, kde jsme požadavek mohli skrytě najít v článku „Preventivní opatření“.

Potřebujete poradit? Volejte 777 342 242 nebo pište na iso@dagmarurbanova.cz.