ISO 9001 - Systémy managementu kvality

ISO 9001 je mezinárodní norma a celé označení poslední české verze je ČSN EN ISO 9001:2016.

Název této normy zní: „Systémy managementu kvality – Požadavky“ a česky jí vydává: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Schopnost uspokojovat požadavky zákazníků nelze zabezpečit samotnou výrobou, nebo poskytováním služeb. Rozhodující jsou procesy, které samotné výrobě a poskytování služeb předcházejí, provází je a nebo po nich následují, což vede ke vzniku subsystémů řízení organizace označovaných jako „systémy managementu kvality“.

ISO 9001 je nejčastější způsob, jak zavést do řízení Vaší firmy systém. Systém, který vychází ze zkušeností a postupů manažerů reálných firem z celého světa, systém, který dá Vaší firmě punc kvality.

Pro mnohé firmy bude jistě překvapením, že ne vždy, co se "svádí" na ISO, je skutečně požadavek normy ISO, ale zase naopak, jsou tu povinné požadavky, bez kterých by celý systém postrádal svou návaznost a tedy smysl.

Pomohlo by Vám ve firmě:

  • Jasně definovat povinnosti, pravomoci a odpovědnosti?
  • Systematicky zvažovat, třídit a vyhodnocovat rizika týkající se Vašich činností?
  • Efektivně zavádět nápravná opatření?
  • Zavést a udržovat procesy?
  • Mít jistotu, že plníte právě aktuální legislativní požadavky?
  • Zjednodušit a zefektivnit dokumentaci?

Pokud jste odpověděli alespoň 5 x ANO, je systém managementu podle normy ISO 9001 vhodný právě pro Vás.