OHSAS 18001 - Systémy managementu BOZP

OHSAS 18001 je mezinárodní norma a celé označení zatím poslední české verze je ČSN OHSAS 18001:2008.

Název této normy zní: „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky“ a česky jí vydává: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V roce 2017 se očekává zveřejnění normy ISO 45001, která normu OHSAS 18001 nahradí a bude tak snadněji kompatibilní s ostatními normami (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 a dalšími).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je faktor, který se dotýká všech organizací. Jeho sledování je zakotveno v zákonech zamí po celém světě.

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP.

Zavedení této normy umožní Vaší organizaci udržet krok s právními předpisy a vytvořit systém, který chrání Vás i Vaše zaměstnance.

OHSAS 18001 (později ISO 45001) Vám pomůže:

  • identifikovat a kontrolovat zdravotní a bezpečnostní rizika
  • minimalizovat náklady na úhrady následků poškození zdraví
  • předcházet případným sankcím od kontrolních orgánů
  • zvyšovat důvěru zaměstnanců
  • zvyšovat image bezpečné firmy vůči zákazníkům.