Dagmar Urbanová

lektorka a terapeutka systémů managementu,

vyznavačka kvality

a také nadšená pozorovatelka spontánního řádu

S čím Vám mohu pomoci...

 • Pomáhám manažerům provázat požadavky norem a právních předpisů s procesy v organizaci
 • Zjednodušuji komplikované nebo zastaralé systémy a řízení dokumentů
 • Navrhuji opatření ke zlepšování
 • Školím a vychovávám manažery kvality a interní auditory
 • Odborně vedu manažery procesem budování systémů managementu
 • Navrhuji organizační interní dokumentaci
 • Zaškoluji firemní metrology

Co mě k tomu vede...

 

 • V prvé řadě už jen můj vrozený naturel mě nutí vnášet řád do chaosu, nalézat způsoby jak zjednodušit jakýkoliv systém, zjednodušovat věci, zdokonalovat do maximálních možností, věnovat se detailům a také věci rozebírat, abych je poté mohla opět sestavit zpět novým a lepším způsobem. A to vše pokud možno s nadhledem a barevně 🙂
 • Mám štěstí, že můj profesní život mi nabízí příležitosti, jak tyto své potřeby uplatňovat a zároveň být užitečná ostatním…
 • Do světa systémů managementu a norem jsem vstoupila před 13 lety a za tu dobu, ať už exkluzivně, nebo ve spolupráci s dalšími odborníky, pomohla zavést systémy, či naučit postupy ve více než 100 firmách různých oborů i velikostí. Od firem typu „one man show“ až po korporátní organizace.
 • Tomuto období však předcházely dlouhé roky praxe a zkušeností, které mi poskytly pevné základy a víru, že vůbec mohu nějaké rady nabízet.
 • Šest let práce ve státní správě mi dopomohlo k dovednosti orientovat se v teoretických právních požadavcích a následně je aplikovat v praxi. Troufám si říci, že stovky hodin správních řízení mi zároveň poskytovaly i trénink mediace.
 • Dalších osm let v soukromém sektoru na různých pozicích mi dalo nahlédnout do chodu a managementu soukromých firem. Byla jsem účastníkem založení a budování společnosti, ale i úpadku firmy. Poučení k nezaplacení. 
 • Významnou zkušeností mi byla ale také dlouholetá výpomoc a následně i provozování vlastní kamenné prodejny. To mě přimělo vnímat i nevyslovená přání zákazníků, a pokud je to jen trochu možné, předcházet jejich požadavkům.
 • Studium na obchodní akademii, poskytování finančního poradenství a nedávná rekvalifikace na současné účetnictví mi zase umožňuje lépe odhadovat efektivitu, přínosy, či ztrátu v různých procesech, aktivitách a manažerských rozhodnutích.
 • Také vysokoškolské studium se (pevně věřím), ukazuje jako praktické pro využití v mé profesi. Nejen pro své zaměření na vzdělávání dospělých a poznávání managementu a celkového stavu vzdělávání v České republice, ale i pro trénování schopností i pod časovým tlakem vstřebávat, akceptovat, analyzovat a dále zpracovávat velké množství informací z různorodých zdrojů.
 • A v neposlední řadě to vše dělám proto, že se ráda učím a poznávám nové... Protože celý svět, a s ním i přístupy k managementu se neustále mění, snažím se průběžně aktualizovat svou odbornost a několikrát ročně rozšiřuji, nabírám a ověřuji své poznatky na kvalitních kurzech, školeních, seminářích, či workshopech.

S potěšením Vám tedy předám vše, co by Vám mohlo být ku prospěchu a zároveň se těším, že se třeba právě Vy, nebo Vaše organizace stanete mou příští inspirací…

 

Co na to říkají klienti...