Dagmar Urbanová

lektorka a terapeutka systémů managementu,

vyznavačka kvality

a také nadšená pozorovatelka spontánního řádu

S čím Vám mohu pomoci...

 • Pomáhám manažerům provázat požadavky norem a právních předpisů s procesy v organizaci
 • Zjednodušuji komplikované nebo zastaralé systémy a řízení dokumentů
 • Navrhuji opatření ke zlepšování
 • Školím a vychovávám manažery kvality a interní auditory
 • Odborně vedu manažery procesem budování systémů managementu
 • Navrhuji organizační interní dokumentaci
 • Zaškoluji firemní metrology

Co mě k tomu vede...

 

 • V prvé řadě už jen můj vrozený naturel mě nutí vnášet řád do chaosu, nalézat způsoby jak zjednodušit jakýkoliv systém, zjednodušovat věci, zdokonalovat do maximálních možností, věnovat se detailům a také věci rozebírat, abych je poté mohla opět sestavit zpět novým a lepším způsobem. A to vše pokud možno s nadhledem a barevně 🙂
 • Mám štěstí, že můj profesní život mi nabízí příležitosti, jak tyto své potřeby uplatňovat a zároveň být užitečná ostatním…
 • Do světa systémů managementu a norem jsem vstoupila před 13 lety a za tu dobu, ať už exkluzivně, nebo ve spolupráci s dalšími odborníky, pomohla zavést systémy, či naučit postupy ve více než 100 firmách různých oborů i velikostí. Od firem typu „one man show“ až po korporátní organizace.
 • Tomuto období však předcházely dlouhé roky praxe a zkušeností, které mi poskytly pevné základy a víru, že vůbec mohu nějaké rady nabízet.
 • Šest let práce ve státní správě mi dopomohlo k dovednosti orientovat se v teoretických právních požadavcích a následně je aplikovat v praxi. Troufám si říci, že stovky hodin správních řízení mi zároveň poskytovaly i trénink mediace.
 • Dalších osm let v soukromém sektoru na různých pozicích mi dalo nahlédnout do chodu a managementu soukromých firem. Byla jsem účastníkem založení a budování společnosti, ale i úpadku firmy. Poučení k nezaplacení. 
 • Významnou zkušeností mi byla ale také dlouholetá výpomoc a následně i provozování vlastní kamenné prodejny. To mě přimělo vnímat i nevyslovená přání zákazníků, a pokud je to jen trochu možné, předcházet jejich požadavkům.
 • Studium na obchodní akademii, poskytování finančního poradenství a nedávná rekvalifikace na současné účetnictví mi zase umožňuje lépe odhadovat efektivitu, přínosy, či ztrátu v různých procesech, aktivitách a manažerských rozhodnutích.
 • Také vysokoškolské studium se (pevně věřím), ukazuje jako praktické pro využití v mé profesi. Nejen pro své zaměření na vzdělávání dospělých a poznávání managementu a celkového stavu vzdělávání v České republice, ale i pro trénování schopností i pod časovým tlakem vstřebávat, akceptovat, analyzovat a dále zpracovávat velké množství informací z různorodých zdrojů.
 • A v neposlední řadě to vše dělám proto, že se ráda učím a poznávám nové... Protože celý svět, a s ním i přístupy k managementu se neustále mění, snažím se průběžně aktualizovat svou odbornost a několikrát ročně rozšiřuji, nabírám a ověřuji své poznatky na kvalitních kurzech, školeních, seminářích, či workshopech.

S potěšením Vám tedy předám vše, co by Vám mohlo být ku prospěchu a zároveň se těším, že se třeba právě Vy, nebo Vaše organizace stanete mou příští inspirací…

 

Co na to říkají klienti...

Neváhejte mě kontaktovat
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů